banner

Przychodnia Pediatryczna ESKULAPEK


Dlaczego elektrostymulacja?

    Poważne zaburzenia mowy i połykania w większości przypadków wynikają z osłabionej pracy mięśni twarzy, gardła, krtani i jamy ustnej oraz braku odpowiedniej kontroli neuromotorycznej.
    W takich sytuacjach tradycyjna terapia logopedyczna może być mało skuteczna. Zastosowanie elektrostymulacji może w znaczący sposób zwiększyć efekty terapii. Pobudzanie mięśni za pośrednictwem prądu powoduje, że:

 • poprawia się napięcie, reaktywność i elastyczność mięśni
 • wzmacniają się i rozbudowują włókna mięśniowe
 • możliwe jest tworzenie nowych schematów ruchowych i reedukacja utraconej funkcji
 • opóźniane są efekty atrofii mięśni
 • wspierane jest utrzymanie lub zwiększanie zakresu ruchów

Sesje terapeutyczne

   Urządzenie, z którego korzystam, daje szansę na precyzyjną aplikację elektrod. Sesja terapeutyczna rozpoczyna się od określenia miejsca, w którym zostaną przyklejone elektrody. Dzięki temu możemy ustalić przepływ prądu wzdłuż wybranych mięśni i nerwów czaszkowych, adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Parametry prądu również ustalane są indywidualnie. W ten sposób możliwe jest działanie na poziomie tylko sensorycznym lub sensoryczno-motorycznym.
   Stymulacja w wyniku obwodowego działania prądu odbierana jest przez układ nerwowy na każdym poziomie. To powoduje, że możemy w ten sposób oddziaływać również na korową reprezentację funkcji, w którą zaangażowane są pobudzane nerwy i mięśnie.

VitalStim

   VitalStimR Plus został stworzony w celu poprawy zdolności połykania, dzięki wykorzystaniu Elektrycznej Stymulacji Nerwowo-Mięśniowej (NMES). Oprócz pomocy w aktywacji i wzmacnianiu mięśni biorących udział w procesie połykania, VitalStim dostarcza również stymulacji czuciowej, która wraz z funkcjonalnym zadaniem przygotowanym przez terapeutę, ułatwia reorganizację obszarów kory mózgowej odpowiedzialnych za procesy połykania. Terapia przy użyciu VitalStim jest terapią uzupełniającą i przeprowadzana jest równocześnie z ćwiczeniami połykania.
   Dodatkową funkcją urządzenia jest elektromiografia powierzchowna (sEMG), która umożliwia obiektywną, jakościową ocenę aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym, co dodatkowo motywuje pacjenta podczas ćwiczeń.
   Aby przeczytać raport nt. danych klinicznych dotyczących wyników terapii dysfagii przy pomocy VitalStim - proszę kliknąć tutaj: Evidence and Clinical Data (w jęz. ang.)

Zastosowanie w terapii dysfagii

   Działanie elektrostymulacji w przypadku zaburzeń połykania (dysfagii) u osób dorosłych zostało dokładnie zbadane i udokumentowane pod względem skuteczności. Wśród osób dorosłych główne grupy pacjentów to:

 • osoby po udarach oraz po mechanicznym uszkodzeniu mózgu, które utraciły ośrodkową kontrolę nad połykaniem
 • oraz
 • osoby wymagające zmiany motorycznego wzorca połykania w związku z uszkodzeniem struktury obwodowej (stany po resekcjach w obszarach ustnych, krtaniowych, gardłowych, stany po radioterapii)
Elektrostymulacja mięśni twarzy i połykania może być stosowana również w przypadku:
 • chorób autoimmunizacyjnych (np. miastenia gravis, stwardnienie rozsiane, sclerodermia, syndrom Gulliain-Barre)
 • chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Huntingtona, demencja)
 • miopatii (np. dystrofia miotoniczna, zapalenie wielomięśniowe)
W przebiegu powyższych chorób z czasem dochodzi do utraty określonych funkcji. Zastosowanie elektrostymulacji może opóźnić postęp choroby poprzez wzmocnienie siły mięśni twarzy, gardła, jamy ustnej i krtani, przeciwdziałając w ten sposób ich atrofii i poprawiając koordynacje połykania-oddychania.

Terapia dysfagii u dzieci

   W przypadku dzieci działanie elektrostymulacji nie zostało tak szeroko opisane, jak to ma miejsce w przypadku dorosłych. Od dwóch lat prowadzę w ten sposób terapię w Klinice, w której pracuję na co dzień. W przygotowaniu do publikacji są prace potwierdzające skuteczność tego rodzaju terapii u dzieci w każdym wieku.
   Pacjentami objętymi terapią były głównie dzieci karmione sondą nosowo-żołądkową lub przez gastrostomię odżywczą. Spektrum zaburzeń połykania było bardzo szerokie, ale udało się uzyskać takie efekty jak:

 • poprawę skuteczności ochrony dróg oddechowych przed aspiracją pokarmów (zmniejszenie ryzyka nawracających infekcji płuc i dolnych dróg oddechowych),
 • zwiększenie skuteczności oczyszczania gardła i poprawa zwarcia podniebienno-gardłowego
 • zmniejszenie reakcji krztuszenia
 • zmniejszenie liczby odsysań śliny w ciągu doby
 • poprawa kontroli warg, języka i wysuwania żuchwy
   Część pacjentów odzyskała możliwość karmienia doustnego, a część uzyskała możliwość lepszego kontrolowania śliny i wprowadzenia prób karmienia doustnego obok karmienia enteralnego. Dodatkowym efektem terapii (chociaż niezamierzonym, ale logicznym) była poprawa mimiki twarzy, wokalizacji, a w niektórych przypadkach również artykulacji.

      dr n. społ. Ewa Winnicka, neurologopeda więcej o mnie