banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


Konsultacje neonatologiczne

Lekarz neonatolog (najczęściej posiadający również specjalizację z pediatrii) zajmuje się problemami zdrowotnymi noworodków.

Kiedy powinniśmy skontaktować się z neonatologiem?

Dzieci donoszone

W przypadku dzieci urodzonych w prawidłowym terminie, typowe problemy, przy których powinniśmy skonsultować się z neonatologiem, to:

  • nieprawidłowe gojenie się kikuta pępowiny
  • przedłużająca się żółtaczka
  • brak przyrostu masy ciała
  • problemy w ustaleniu odpowiedniego kalendarza szczepień
  • poważniejsze patologie w okresie noworodkowym (ciężkie infekcje wrodzone, niedokrwistości o różnych przyczynach, nasilone żółtaczki wymagające dłuższej fototerapii po porodzie)
  • zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego (ulewania, wymioty, nasilone kolki).

Dzieci niedonoszone (wcześniaki)

Odrębną grupą dzieci, którymi zajmuje się neonatolog, są wcześniaki - czyli dzieci urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży. U tych dzieci występują liczne problemy związane z niedojrzałością ich wszystkich narządów wewnętrznych - tym większe, im wcześniej dziecko się urodzi.

  • Właściwie wszystkie wcześniaki powinny być kontrolowane przez neonatologa po wypisie ze szpitala. O ile w przypadku większych wcześniaków wystarczy często jedno czy dwa spotkania, to mniejsze dzieci mogą potrzebowć takiej opieki nawet do końca trzeciego roku życia.
  • Im wcześniej urodzone dziecko, tym większa grupa specjalistów nim się zajmuje (neurolog, rehabilitant, okulista, audiolog). Neonatolog koordynuje tę opiekę, co zmniejsza ryzyko przeoczenia istotnych konsultacji.