banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


 

W naszej ofercie znajduj± się również pakiety usług, które mog± być dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Pakiet noworodkowy

  • ocena stanu zdrowia, pomoc pielęgnacyjna i opieka nad matkę w połogu oraz noworodkiem w ich domu
  • dwie wizyty położnej i jedna lekarza

 

Pakiet rehabilitacyjny (5 lub 10 spotkań)

  • diagnostyka rozwojowa dziecka z instruktażem pielęgnacyjnym i fizjoterapeutycznym
  • 4 lub 9 sesji fizjoterapii metod± neurorozwojow± Bobath (NDT-Bobath)

 

Pakiet dietetyczny dla dzieci i rodziców (5 spotkań)

  • ocena stanu odżywienia
  • indywidualny jadłospis
  • 4 konsultacje kontrolne