banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


Konsultacje psychologa klinicznego i psychoterapeuty

    Jak być dobrym rodzicem - to znaczy - wystarczająco dobrym rodzicem? Jak dostrzec potrzeby dziecka, odczytać kierowane przez nie sygnały? Jak wesprzeć je w jego trudnościach? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci? Jak postawić dziecku granice i pokazać konsekwencje jego zachowań?

    W "ESKULAPKU" mają Państwo możliwość uzyskania fachowej porady i wsparcia doświadczonego psychologa dziecięcego.

psycholog

Oferujemy skuteczną pomoc w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, takimi jak na przykład:

 • odmowa jedzenia, trudności w karmieniu
 • nasilony bunt dwulatka
 • kłopoty z zasypianiem, snem
 • lęki
 • płacz przy rozstaniach z rodzicami
 • problemy w przystosowaniu się do przedszkola, szkoły
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • izolowanie się, zamknięcie w sobie
 • tiki
 • przedłużające się moczenie nocne, dzienne
 • zanieczyszczanie się
 • nadpobudliwość
 • nieposłuszeństwo
 • agresywne zachowanie

a także:

 • bunt nastolatka
 • kryzys adolescencji
 • trudności w uczeniu się, kłopoty z czytaniem, zapamiętywaniem, pisaniem, ortografią
 • problemy ruchowe, słaba koordynacja i opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi
 • niska motywacja i samoocena
 • nadmierna ruchliwość i pobudliwość, kłopoty z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD)
 • nadwrażliwość, niedowrażliwość na bodźce
 • lęk grawitacyjny (nadwrażliwość na ruch, negatywne reagowanie na ruch, choroba lokomocyjna)

Zapraszamy również na cykl spotkań - behawioralny program edukacyjny dla rodziców dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych, które sprawiają trudności wychowawcze.

Bądź Dobrym Rodzicem!