banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


 

dr n. med. Elżbieta Malinowska


Specjalista pediatrii

pediatra dr Malinowska

Ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi. Prywatną praktykę lekarską prowadzi od 1997 roku.
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku; specjalizacja II stopnia w zakresie pediatrii.
Praca doktorska "Wartość diagnostyczna punktowych testów skórnych u dzieci poniżej 3-ego roku życia".
Od 2004 do 2014 starszy asystent w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (KPiITN) w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), a od 2006 również kierownik Poradni Konsultacyjnej KPiITN w CZD.
Zainteresowania poza medycyną: teatr, wycieczki rowerowe.

 

 

 

lek. med. Dorota Bulsiewicz


Specjalista neonatologii

neonatolog dr Bulsiewicz

   Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Od 2007 roku zatrudniona w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Tytuł specjalisty neonatologii zdobyła w 2013 roku.
   Zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień dotyczących powikłań wcześniactwa, wad wrodzonych, diagnostyki ultrasonograficznej. Ukończyła szkolenia Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych u dzieci (przezciemieniowych, jamy brzusznej, szyi, płuc) oraz specjalistycznych dotyczących dzieci przedwcześnie urodzonych.
   Prywatnie mama trójki dzieci; w wolnym czasie czyta, szydełkuje, maluje.

 

 

lek. med. Julita Borkowska


Specjalista pediatrii, specjalista neurolog dziecięcy

neurolog dr Borkowska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Miejsce pracy: Centrum Zdrowia Dziecka
Zainteresowania: zaburzenia neurorozwojowe, w tym - wynikające z obciążeń okresu ciążowego i okołoporodowego, neurogenetyka kliniczna, padaczki okresu dziecięcego.

   Typowy zakres konsultacji neurologicznych - tutaj: Najczęstsze problemy neurologiczne u dzieci

 

 

lek. med. Katarzyna Kumięga


Pediatra

pediatra dr Kumiega

   Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii, którą odbywa w Klinice Endokrynologii i Pediatrii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
   Prywatnie miłośniczka gotowania, pływania i aktywnego spędzania czasu.

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Kuriata


Psycholog

psycholog mgr Kuriata

   Absolwentka pięcioletnich studiów z psychologii; jej praca magisterska, dotycząca tematyki dziecka jako świadka w sądzie, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Dzieci Niczyje). Odbyła wiele praktyk i staży, ostatni w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała zarówno z młodzieżą jako psycholog szkolny jak i z małymi dziećmi w przedszkolu i w pogotowiu opiekuńczym. Nadal się dokształca, aktualnie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji.
   Prywatnie mama fantastycznej córki.
   Więcej o moich konsultacjach psychologicznych - tutaj: Prośba o pomoc w sprawie własnego dziecka

 

 

lek. med. Julita Latka-Grot


Specjalista neonatologii

neonatolog dr Latka-Grot

   Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zawodowo związana z Kliniką Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka od 2004r. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie neonatologii w 2009r.
   Wśród szczególnych zainteresowań zawodowych znajdują się zakażenia okresu noworodkowego oraz ultrasonografia. Uczestniczyła w szkoleniach w zakresie ultrasonografii pediatrycznej i neonatalnej organizowanych przez PTU. Aktualnie w trakcie finalizacji przewodu doktorskiego na temat zakażeń pooperacyjnych u noworodka.
   Prywatnie mama Franka, Basi i Marysi. Amatorsko biega.

 

 

 

mgr Małgorzata Mazurkiewicz


Fizjoterapeutka

fizjoterapeutka mgr Mazurkiewicz

   Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Pracę z dziećmi rozpoczęła w czasie studiów jako wolontariusz w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie w Klinice Rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Obecnie współpracuje z Fundacją Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek w Otwocku oraz przedszkolem integracyjnym "Przyjaciel" w Warszawie-Falenicy.
Praca stała się jej pasją, a może na odwrót... i tak jest do dzisiaj.
   Do osiągania wyznaczonych celów terapii służą jej dodatkowe kwalifikacje, które zdobyła na specjalistycznych kursach i szkoleniach: NDT Bobath Basic, PNF - podstawowy, Kinesiotaping, Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtl'a, kurs masażu I i II stopnia, Balkefors Orthopaedics System.
   Jej pacjentami są przede wszystkim dzieci ze schorzeniami wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju psycho - ruchowego, wadami postawy oraz drobnymi deficytami neurologicznymi.

 

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht


Specjalista pediatrii, specjalista kardiolog dziecięcy

   Absolwentka I Wydzialu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny); specjalizacje: II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologia dziecięca.
   Od początku swojej ponad 20-letniej pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka". Wiedzę i doświadczenie w kardiologii dziecięcej zdobywała również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Alberta University w Edmonton w Kanadzie. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu u dzieci.
   Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców; uwielbia taniec, gotowanie i słońce.

 

lek. med. Tomasz Parol


Ortopeda

ortopeda dr Parol

   Absolwent Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2010 roku asystent w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku.
   Ukończył kurs diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu z elementami reumatologii oraz USG stawów biodrowych u dzieci i niemowląt. Uczestnik II edycji Szkoły Ortopedii Dziecięcej oraz studiów doktoranckich CMKP. Prowadzi badania dotyczące stawu biodrowego. Czynny uczestnik zjazdów i sympozjów o tematyce ortopedycznej. Członek Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
   Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ortopedycznych oraz urazów narządu ruchu u dzieci, szczególnie wrodzoną dysplazją stawów biodrowych, wrodzonych i nabytych wad stóp, korekcją deformacji kończyn dolnych. Kładzie nacisk na profilaktykę chorób oraz edukację pacjentów i rodziców dotyczącą dotykających ich schorzeń.
   Prywatnie tata małej Gabrysi, pasjonat historii i wycieczek rowerowych.

 

dr n. med. Krzysztof Sadowski


Neurolog

neurolog dr Sadowski

    Specjalista z zakresu neurologii. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Odbył szkolenia zagraniczne z zakresu leczenia zaburzeń ruchowych w Niemczech i Holandii. Autor i współautor publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w pracy na oddziale klinicznym oraz w poradni leczenia parkinsonizmu i zaburzeń pozapiramidowych.
   Obecnie pracownik naukowy Kliniki Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej. Oferuje konsultacje neurologiczne w języku polskim i angielskim.

 

dr hab. n. med. Janusz Semeniuk


specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, pulmonolog

    Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. W dodatku do prowadzonej praktyki w ramach wymienionych specjalizacji, jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z chorobą refluksową przełyku w populacji wieku rozwojowego i poszukiwianiu jej związków przyczynowych z nadwrażliwością/alergią pokarmową.

 

lek. med. Anna Siwonia


Specjalista pediatrii

pediatra dr Siwonia

   Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Chorób Metabolicznych a następnie w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka.
   Obecnie pracuje w Klinice Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Planuje rozpocząć specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
   Szczęśliwa mama dwójki dzieci. Zainteresowania: kulinaria, bieganie, muzyka.

 

 

 

lek. med. Wojciech Trzeciakowski


Pediatra, specjalista neonatologii

neonatolog dr Trzeciakowski

   Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Już w trakcie studiów interesował się pediatrią i był członkiem koła naukowego.
Miejsce pracy: Oddział Neonatologii (część Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
Hobby: wędrówki po Tatrach.

   Typowy zakres konsultacji neonatologicznych - tutaj: Kiedy powinniśmy skontaktować się z neonatologiem?

 

 

 

dr n. med. Joanna Wójtowicz


Specjalista pediatrii

pediatra dr Wójtowicz

   Uzyskała dyplomy lekarza i doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z wyróżnieniem.
   Od 2010 roku jest związana zawodowo z Kliniką Pediatrii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii (2017). Od kilku lat prowadzi zajęcia kliniczne i wykłady dla lekarzy, przyszłych pediatrów i lekarzy rodzinnych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
   Wiedzę i doświadczenie zdobywała również w klinikach w Niemczech: Klinikum Bogenhausen (Monachium, 2004), Uni-Klinikum Düsseldorf (2005-2006), Uniklinik RWTH Aachen (2009) Ernst-von-Bergmann Klinikum (Poczdam/Brandenburg an der Havel, 2016). Oferuje konsultacje w języku niemieckim i angielskim.
   Cierpliwa mama dwóch kochanych Urwisów, Artura i Andrzeja.

 

 

mgr Jolanta Paszczuk


Doradca laktacyjny

doradca laktacyjny mgr Paszczuk

   Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pielęgniarka Pododdziału Leczenia i Rekonwalescencji Noworodka w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego, doradca laktacyjny.
   Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z maluszkami. Matka dwóch córek karmionych piersią. Chętnie pomoże mamom, które mają problemy związane z karmieniem piersią lub pielęgnacją noworodka.
    Oferta obejmuje zarówno porady w Gabinecie jak i wizyty w domu; szczegóły - tutaj: Pomoc w nawale/zastoju pokarmu, bolesnych brodawkach i nie tylko

 

mgr Elżbieta Piskrzyńska


Starsza położna

   Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Kielcach oraz Wydziału Pedagogiki Medycznej Akademii Świętokrzyskiej (ze specjalnością opieka paliatywna). Wieloletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami przewlekle i terminalnie chorymi. Od 2003 roku pracuje w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka.

 

mgr Marek Wrześniewski


Rehabilitant

   Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Ukończone kursy: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, AFE terapia oddechowa noworodków, PNF podstawowy.
   Od 2005 młodszy asystent w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka.

 

mgr Aneta Wudarska


Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

psycholog mgr Wudarska

   Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiowała psychologię oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, gdzie na studiach podyplomowych uzyskała tytuł diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej.
   Nauczyciel mianowany, specjalistka z wieloletnią praktyką zdobytą w przedszkolach, szkołach i poradniach, ukierunkowana na specyficzne zaburzenia rozwojowe (m.in. ADHD, CAPD, autyzm, zespół Aspergera i in.) i specyficzne trudności szkolne.
   Mama dwójki nastolatków, zwolenniczka zdrowego i aktywnego stylu życia, która lubi muzykę The Beatles, freediving i scrabble.

   Typowy zakres konsultacji psychologicznych - tutaj: Najczęstsze problemy psychologiczne u dzieci i młodzieży

 

mgr Katarzyna Żmijewska


Dietetyczka

dietetyk mgr Zmijewska

   Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - kierunek Dietetyka. Duże doświadczenie w żywieniu chorych noworodków i niemowląt zdobyte podczas pracy w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
   Przekonana, że nawyki żywieniowe dziecka są odzwierciedleniem nawyków żywieniowych rodziców, zajmuje się także układaniem jadłospisów dla całej rodziny. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki; stale pogłębia swoją wiedzę podczas kursów doszkalających z zakresu żywienia klinicznego.