banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


Diagnostyka ultrasonograficzna

     Oferujemy pełen zakres badań USG oraz dorosłych (poza badaniami ginekologicznymi). Aktualne ceny - → poniżej. Zwracamy uwagę Państwa na pakiet "Dziecko" obejmujący trzy badania (USG obu stawów biodrowych + USG przezciemiączkowe + USG jamy brzusznej) w cene pakietowej 300 zł (zamiast 400 zł).

Przygotowanie pacjenta

     Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie małego pacjenta do badania USG. Nawet w przypadku USG jamy brzusznej niemowlęta i małe dzieci nie muszą mieć dłuższej przerwy w spożywaniu posiłków.
    Jedynie dla lepszej oceny nerek i pęcherza moczowego wskazane jest obfite napojenie dziecka bezpośrednio przed badaniem: małe niemowlęta - jedną porcją mieszanki, starsze dzieci - przynajmniej 250-500 ml płynu.

ultrasonografia

 

Bezpieczeństwo badań USG

     Kolejne generacje aparatów ultrasonograficznych (zakupiony do naszego Gabinetu w 2014 r. nowy aparat USG Alpinion E-Cube 9 Diamond jest modelem wprowadzonym do produkcji w 2011 r.) pozwalają na coraz dokładniejsze badanie do niedawna niedostępnych struktur przy użyciu coraz mniejszej energii wiązki ultradźwięków. Konstrukcja specjalistycznych głowic pozwala wykluczyć negatywne skutki biologiczne. Nie wszystko jeszcze wiemy o wpływie ultradźwięków na metabolizm w odległej perspektywie czasowej, ale w literaturze światowej panuje konsensus, co do braku dowodów na szkodliwy wpływ badań USG. Pomimo tego należy racjonalnie podchodzić do diagnostyki USG i nie ulegać "modzie" na konieczność jej wykonania, gdy nie ma po temu wskazań medycznych. Sam czas badania również powinien być minimalizowany. Nie należy też zapominać, że diagnostyka ultasonograficzna jest narzędziem pomocniczym i otrzymane wyniki lekarz zawsze interpretuje w łączności z oceną stanu klicznego.

Cennik badań ultrasonograficznych

Badanie Cena
USG przezciemiączkowe (*) 120 zł
USG jamy brzusznej (*) 140 zł
USG obu stawów biodrowych u dzieci (*) 140 zł
(*) w pakiecie "Dziecko" - 3 badania razem:
USG obu stawów biodrowych + USG przezciemiączkowe + USG jamy brzusznej
wartość 400 zł


300 zł
USG jamy brzusznej z układem moczowym 140 zł
USG układu moczowego 120 zł
USG jamy brzusznej z oceną prostaty 160 zł
USG tarczycy 150 zł
USG węzłów chłonnych obwodowych o dowolnej lokalizacji 120 zł
USG węzłów chłonnych (szyjnych, karkowych, nadobojczykowych) 120 zł
USG jąder i najądrzy 120 zł
USG klatki piersiowej i śródpiersia 120 zł
USG badanie części miękkich ciała 120 zł
USG powrózka nasiennego 120 zł
USG prostaty 120 zł
USG ślinianek 120 zł
USG dopplerowskie obu kończyn dolnych 200 zł
USG dopplerowskie jednej kończyny dolnej 150 zł
USG dopplerowskie tętnic szyjnych 150 zł
USG dopplerowskie tętnic nerkowych 150 zł
USG dopplerowskie wątroby 150 zł
USG dopplerowskie przepływów w jądrach 150 zł
USG jednego stawu biodrowego u dorosłych 120 zł
USG obu stawów biodrowych u dorosłych 160 zł