banner

Gabinet Pediatryczny "ESKULAPEK"


Diagnostyka ultrasonograficzna

     Wśród oferowanych badań USG (aktualne ceny - → poniżej) zwracamy uwagę Państwa na pakiet "Dziecko" obejmujący trzy badania (USG obu stawów biodrowych + USG przezciemiączkowe + USG jamy brzusznej) w cene pakietowej 320 zł (zamiast 400 zł).

Przygotowanie pacjenta

     Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie małego pacjenta do badania USG. Nawet w przypadku USG jamy brzusznej niemowlęta i małe dzieci nie muszą mieć dłuższej przerwy w spożywaniu posiłków.
    Jedynie dla lepszej oceny nerek i pęcherza moczowego wskazane jest obfite napojenie dziecka bezpośrednio przed badaniem: małe niemowlęta - jedną porcją mieszanki, starsze dzieci - przynajmniej 250-500 ml płynu.

ultrasonografia USG

 

Bezpieczeństwo badań USG

     Kolejne generacje aparatów ultrasonograficznych (zakupiony do naszego Gabinetu w 2014 r. nowy aparat USG Alpinion E-Cube 9 Diamond jest modelem wprowadzonym do produkcji w 2011 r.) pozwalają na coraz dokładniejsze badanie do niedawna niedostępnych struktur przy użyciu coraz mniejszej energii wiązki ultradźwięków. Konstrukcja specjalistycznych głowic pozwala wykluczyć negatywne skutki biologiczne. Nie wszystko jeszcze wiemy o wpływie ultradźwięków na metabolizm w odległej perspektywie czasowej, ale w literaturze światowej panuje konsensus, co do braku dowodów na szkodliwy wpływ badań USG. Pomimo tego należy racjonalnie podchodzić do diagnostyki USG i nie ulegać "modzie" na konieczność jej wykonania, gdy nie ma po temu wskazań medycznych. Sam czas badania również powinien być minimalizowany. Nie należy też zapominać, że diagnostyka ultasonograficzna jest narzędziem pomocniczym i otrzymane wyniki lekarz zawsze interpretuje w łączności z oceną stanu klicznego.

Cennik badań ultrasonograficznych

Badanie Cena
USG przezciemiączkowe (*) 120 zł
USG jamy brzusznej (*) 140 zł
USG obu stawów biodrowych u dzieci (*) 140 zł
(*) w pakiecie "Dziecko" - 3 badania razem:
USG obu stawów biodrowych + USG przezciemiączkowe + USG jamy brzusznej
wartość 400 zł


320 zł
USG układu moczowego 120 zł
USG tarczycy 150 zł
USG węzłów chłonnych obwodowych o dowolnej lokalizacji 120 zł
USG jąder i najądrzy (u dzieci) 120 zł
USG części miękkich ciała 120 zł
USG ślinianek 120 zł
USG dopplerowskie tętnic nerkowych 150 zł
USG dopplerowskie wątroby 150 zł
Echo serca (jedno dziecko) 200 zł
Echo serca (rodzeństwo) 300 zł
Echo serca (bliźnięta) 250 zł