Blog

17 LISTOPADA ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

NAJTRUDNIEJ PRZEŻYĆ PIERWSZY DZIEŃ ŻYCIA

17 listopada obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA. Za wcześniaka uznaje się dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży, zaś częstość porodów przedwczesnych to 6,3% – 6,5%.

Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego:

 1. czynniki społeczne
 • wiek matki poniżej 16 lub powyżej 35 lat
 • czas pracy powyżej 40 godzin tygodniowo
 • ciężka praca fizyczna
 • niski status socjoekonomiczny
 • brak opieki prenatalnej
 • ograniczony dostęp do oświaty
 • brak wsparcia
 • krótki odstęp między ciążami
 • niedożywienie ciężarnej
 • mały przyrost masy ciała w trakcie ciąży
 • używki (papierosy, alkohol, narkotyki)
 1. czynniki medyczne
 • poprzedni poród zakończony przed terminem
 • przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
 • niewydolność cieśniowo – szyjkowa
 • ciąża mnoga
 • nieprawidłowe umiejscowienie łożyska
 • patologie łożyska
 • wady macicy
 • krwawienie z dróg rodnych
 • infekcje u matki (TORCH)
 • choroby matki – cukrzyca, nadciśnienie, wada serca, ciężkie anemie

Podziału dzieci urodzonych przedwcześnie dokonujemy poprzez ocenę czasu zakończenia ciąży oraz ze względu na masę ciała:

– LBV – mała masa urodzeniowa

– MLBV – umiarkowanie mała masa urodzeniowa (1500 - 2499 g)

– VLBW – bardzo mała masa urodzeniowa (1000 - 1499 g)

– ELBW – ekstremalnie skrajmie mała masa (500 – 999 g)

Rozwój medycyny, farmakologii i sprzętu medycznego pozwala na objęcie dzieci urodzonych przedwcześnie jak najlepszą opieką. W zależności od wieku ukończenia ciąży oraz masy ciała, mały człowiek może wymagać różnego wsparcia - nie tylko odpowiednich warunków termicznych ( inkubator z odpowiednio ogrzanym i nawilżonym powietrzem) - ale również wsparcia oddechowego poprzez zastosowanie dodatniego ciśnienia lub wentylacji mechanicznej. Niedojrzałość przewodu pokarmowego wymaga żywienia pozajelitowego; również układ krążenia nie jest jeszcze w stanie funkcjonować samodzielnie.

Najczęstsze powikłania wcześniactwa:

– przetrwały przewód tętniczy – często wymagający interwencji kardiochirurgicznej,

– krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, inne powikłania ze strony OUN,

– retinopatia wcześniacza,

– martwicze zapalenie jelit,

– zaburzenia oddychania,

– dysplazja oskrzelowo płucna,

– zaburzenia gospodarki wapniowej,

– drgawki.

Ze względu na możliwość wystąpienia rożnego rodzaju powikłań wynikających z wcześniactwa, ważne jest, aby rozwiązanie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym odbywało się w odpowiednich ośrodkach medycznych, o odpowiednich stopniach referencyjności, gdzie będzie możliwość objęcia odpowiednią opieką dziecka, jak również rodziców.

Noworodek przedwcześnie urodzony to często nie lada wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego. Należy pamiętać, iż stan dziecka może się diametralnie zmienić zaledwie w ciągu kilku godzin. Dlatego tak ważna jest wnikliwa obserwacja i pielęgnacja.

Dla rodziców jest to ogromny szok, kiedy widzą maleńkiego człowieka podłączonego do aparatury. Ważne jest odpowiednie przygotowanie rodziców do tego, aby "nie bali" się własnego dziecka. Możliwość potrzymania za rączkę, czy - w miarę stabilizacji stanu ogólnego - "kangurowania", to tworzenie niezwykle ważniej więzi między rodzicami a dzieckiem.

Dziecko przedwcześnie urodzone opuszczając oddział szpitalny wymaga licznych kontroli w różnych poradniach : okulistycznej, neurologicznej, chirurgicznej...., często również rehabilitacji.

Na każdym etapie rozwoju jesteśmy z wami, nasza przychodnia oferuje wysokospecjalistyczną opiekę na każdym etapie rozwoju.

Wszystkim wcześniakom i ich rodzicom w dniu ich święta życzymy wszystkiego najlepszego – Zespół Przychodni Pediatrycznej Eskulapek

Elżbieta Piskrzyńska

 

← Wróć do poprzedniej strony