Echo serca

Czym jest badanie echa serca u dzieci?

     Echo serca to potoczna nazwa echokardiografii (USG serca, UKG, ultrasonokardiografia), czyli badania pozwalającego na bezinwazyjną ocenę budowy serca i jego struktur oraz jego pracy. Echo serca to nic innego jak USG serca, które u dzieci w zasadzie niczym nie różni się od badania dorosłych. Jest to badanie bezpieczne, nieinwazyjne i wyjątkowo użyteczne.

Badanie echa serca w przychodni Eskulapek
Badanie echa serca chłopca w przychodni Eskulapek przez dr Agnieszkę Grzyb
     Podczas badania, mała sonda zostanie umieszczona na klatce piersiowej Państwa dziecka. Przetwornik ten – podczas przesuwania go w różne miejsca i umieszczania pod różnymi kątami – wysyła fale ultradźwiękowe (zwykle stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz), które penetrują poprzez skórę i inne tkanki, docierając do tkanek serca. Tam odbijają się od struktur serca (tworząc „echo”) i są zbierane przez przetwornik, który następnie wysyła je do komputera, gdzie są analizowane. Odpowiednie algorytmy tworzą obraz ścian serca i zastawek.


Badanie ECHO serca u dzieci wykonujemy w Przychodni na Mokotowie:

aparat-do-echa-serca
Pracownia Echa Serca w Przychodni Eskulapek

Jakie problemy możemy zdiagnozować wykonując echokardiogram?

 • określić siłę skurczu mięśnia sercowego
 • określić rozmiar i kształt serca i jego ścian
 • odróżnić szmer niewinny od patologicznego
 • zdiagnozować problemy strukturalne lub funkcjonalne zastawek serca, takie jak zwężenie albo niedomykalność
 • wykryć wady związane z naczyniami doprowadzającymi i odprowadzającymi krew z serca
 • wykryć wady przeciekowe serca
 • zdiagnozować nowotwory wrodzone serca
 • wykryć stany zapalne wsierdzia i osierdzia
 • monitorować wyniki leczenia farmakololgicznego i operacyjnego
Echo serca zarejestrowane w przychodni Eskulapek aparatem Alpinion-11
Echo serca zarejestrowane w przychodni Eskulapek aparatem Alpinion-11

Trochę szczegółów o echokardiografii przezklatkowej (TTE – transthoracic echocardiography)…

W trakcie badania może być wykorzystany jeden lub parę różnych modów echokardiografii:

 • jednowymiarowy (M-mode) – najprostszy typ echokardiografii; jest jednak użyteczny przy pomiarze wielkości struktur serca,
  takich jak grubość ścian serca czy wewnętrzne wymiary komór wraz z rejestracją ich zmian w czasie. Pozwala też na obserwację
  ruchu płatków zastawek przedsionkowo-komorowych i tętniczych. Umożliwia wykrycie obecności płynu w worku osierdziowym.
  Pozwala ocenić funkcję skurczową lewej komory.
 • dwuwymiarowy (2D) – ta technika pozwala znacznie dokładniej zobaczyć przestrzenne położenie struktur sercowo-naczyniowych oraz ich ruch.
  Na monitorze echo 2D daje obraz stożkowaty. Umożliwia pomiary powierzchni i objętości oraz nieinwazyjne określenie innych parametrów
  ilościowych – np. różnicę ciśnień pomiędzy jamami serca.
 • trójwymiarowy (3D) – kolejny krok w rozwoju echokardiografii; na obecnym etapie jest głównie wykorzystywany w badaniach naukowych.
  W tej technice otrzymuje się trójwymiarowe filmy bijącego serca, pomocne w diagnozie wrodzonych chorób serca.
 • badanie metodą Dopplera – ta technika mierzy prędkość ruchu elementów morfotycznych krwi odbijających emitowana wiązkę ultradźwięków.
  Umożliwia określenie kierunku i szybkości przepływów krwi wewnątrz jam serca i w naczyniach. Może m.in. wykryć problemy z funkcjonowaniem
  zastawek.
 • kolorowy Doppler – ulepszona technika Dopplerowska. Użycie różnych umownych kolorów do oznaczenia różnych kierunków przepływu krwi
  ułatwia interpretację otrzymanych obrazów.
 • stres echo czyli echokardiografia obciążeniowa. Podczas badania sprawdza się, jaka jest odpowiedź serca na stres wywołany poprzez
  ćwiczenie fizyczne albo poprzez działanie farmakologiczne, polegające na podaniu leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen,
  a następnie porównuje z echokardiogramem w warunkach spoczynkowych. W ten sposób można uzyskać informacje na temat rozległości niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.