Badania USG

Przygotowanie pacjenta
Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie małego pacjenta do badania USG. Nawet w przypadku USG jamy brzusznej niemowlęta i małe dzieci nie muszą mieć dłuższej przerwy w spożywaniu posiłków.
Jedynie dla lepszej oceny nerek i pęcherza moczowego wskazane jest obfite napojenie dziecka bezpośrednio przed badaniem: małe niemowlęta - jedną porcją mieszanki, starsze dzieci - przynajmniej 250-500 ml płynu.


ultrasonografia USG

Bezpieczeństwo badań USG

Kolejne generacje aparatów ultrasonograficznych (zakupiony do naszego Gabinetu w 2014 r. nowy aparat USG Alpinion E-Cube 9 Diamond jest modelem wprowadzonym do produkcji w 2011 r.) pozwalają na coraz dokładniejsze badanie do niedawna niedostępnych struktur przy użyciu coraz mniejszej energii wiązki ultradźwięków.
Konstrukcja specjalistycznych głowic pozwala wykluczyć negatywne skutki biologiczne. Nie wszystko jeszcze wiemy o wpływie ultradźwięków na metabolizm w odległej perspektywie czasowej, ale w literaturze światowej panuje konsensus, co do braku dowodów na szkodliwy wpływ badań USG.Pomimo tego należy racjonalnie podchodzić do diagnostyki USG i nie ulegać "modzie" na konieczność jej wykonania, gdy nie ma po temu wskazań medycznych. Sam czas badania również powinien być minimalizowany.
Nie należy też zapominać, że diagnostyka ultasonograficzna jest narzędziem pomocniczym i otrzymane wyniki lekarz zawsze interpretuje w łączności z oceną stanu klicznego.


← powrót do oferty