Logopedia

Sprawność komunikacji

Dobra komunikacja jest sztuką, a sprawność komunikowania gwarantuje sukces człowieka na wielu płaszczyznach w tym najważniejszej dla każdego sferze życia personalnego.Dlatego rozwój mowy u dzieci jest zagadnieniem, po które sięgnęłam z pasji do życia i do drugiego człowieka. Jako logopeda mam ogromną przyjemność wspomagania prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z niedosłuchem w stopniu głębokim, znacznym i lekkim. Pracując w ośrodku implantów ślimakowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, korzystając z najnowocześniejszych technologii, takich jak implant ślimakowy czy zaawansowane aparaty słuchowe, praktykuję skuteczny i dostosowany do każdego z małych pacjentów program rehabilitacji słuchu i mowy. W oparciu o podjętą z rodziną całościową terapię staram się zapewnić dziecku sukces emocjonalny, personalny i socjalny.

Kiedy należy zwrócić uwagę, że ze słuchem naszego dziecka coś jest nie tak?

Obserwacje można prowadzić od momentu narodzin. Z uwagą należy notować, jak szybko dziecko reaguje na dźwięki otoczeniai na to, co do niego mówimy. W jakim stopniu rozumie i jak nam odpowiada. Kiedy nie widzimy spodziewanych reakcji na dźwięki albo dziecko wydaje się zagubione w otaczającej mowie lub nieprawidłowo ją używa, warto jak najszybciej skorzystać z fachowej pomocy.

Wspólna diagnoza wielospecjalistyczna - logopedy, lekarza i psychologa - jest kluczem do sukcesu logopedycznego. Być może już Twoje dziecko zostało poddane audiologicznym testom,z których wynika, że ma ubytek słuchu. Wobec tego nie ma lepszego startu do rehabilitacji językowej. W oparciu o wiedzę jak duży jest niedosłuch, można stworzyć skuteczny program terapii językowej przy stosowanych przez dziecko aparatach słuchowych czy implancie ślimakowym.
Jeśli jakakolwiek diagnoza jest przed Państwem, dołożę wszelkich starań, aby określić problem komunikacyjny i w oparciuo aktualny stan wiedzy stworzyć realistyczny plan postępowania we współpracy z innymi specjalistami. Jeśli powodem konsultacji jest niewłaściwawymowa rozpocznę pracę z Waszym dzieckiem nad poprawą sprawności aparatu artykulacyjnego, stosownie do potrzeb i wieku małego pacjenta.

Jak wygląda prawidłowe tempo rozwoju mowy?

Jakie są najczęstsze problemy w wymowie dziecka w wieku przedszkolnym?

Najczęściej występująca nieprawidłowa wymowa dotyczy głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź.
Deformacje te wymagają korekcji już w wieku przedszkolnym i wady te nie ustępują samoistnie.
Głoska r jest często zastępowana przez głoskę l, a jej poprawna forma pojawia się w około 5 roku życia.

Po 5-6 roku życia artykulacja jest w zasadzie ustalona. Wszelkie odstępstwa od wzorca wymowy mogą świadczyć o zaburzeniu.Ważne jest wczesne wyszukiwanie objawów zaburzeń mowy. Istotą jest śledzenie podstawowych cech rozwojowych mowy i wymowy, aby móc skutecznieprzeciwdziałać wszelkim zniekształceniom.

mgr Joanna Frelek, logopeda
→ więcej o mnie


← powrót do oferty