Poradnia reumatologiczna w Eskulapku

Diagnostyka

W Poradni Reumatologicznej oferujemy konsultacje lekarza reumatologa u wszystkich dzieci, u których lekarz innej specjalności podejrzewa występowanie choroby reumatycznej. Zapraszamy wszystkie dzieci, których rodzice są zaniepokojeni występowaniem u nich objawów mogących wskazywać na chorobę reumatyczną, takich jak:

Dziewczynka z wizytą w poradni reumatologicznej      Zapraszamy wszystkie dzieci, u których w toku diagnostyki innych chorób stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych lub badań obrazowych, mogących wskazywać na choroby reumatyczne (między innymi leukopenia, małopłytkowość, podwyższone OB, obecny czynnik reumatoidalny - RF, obecne przeciwciała przeciwjądrowe – ANA oraz wyniki badań ultrasonograficznych - USG, rezonansu magnetycznego - MR).

Gdy potrzeba, lekarz reumatolog zaleca odpowiednie badania diagnostyczne – laboratoryjne i obrazowe.
Wizyty mogą odbywać sią także w formie teleporady.

Leczenie i stała opieka

W Poradni Reumatologicznej oferujemy leczenie i stałą opiekę lekarza reumatologa dla dzieci z rozpoznaną już i leczoną chorobą układową tkanki łącznej, między innymi z młodzieńczym idiopatycznym zapalaniem stawów (MIZS), chorobami układowymi tkanki łącznej tj. z niezróżnicowaną chorobą układową tkanki łącznej (UCTD), toczniem rumieniowatym układowym (SLE, TRU), twardziną miejscową, twardziną układową, zapaleniem skórno-mięśniowym (dermatomyositis) oraz z przewlekłym niebakteryjnym zapaleniem kości i szpiku kostnej (CNO) lub wieloogniskowym nawracającym zapaleniem kości i szpiku (CRMO).
Gdy potrzeba, lekarz reumatolog zaleca odpowiednie badania diagnostyczne – laboratoryjne i obrazowe.
Oferujemy pełną opiekę pediatryczną u dzieci z chorobami reumatycznymi tj. badania profilaktyczne/bilanse, diagnostykę innych chorób oraz leczenie infekcji.
Lekarz pediatra i reumatolog przeprowadza kwalifikacje i wykonuje szczepienia ochronne u dzieci z chorobami reumatycznymi i leczonymi immunosupresyjnie. W ofercie są wszystkie szczepionki obowiązkowe oraz wszystkie inne dostępnie w Polsce.
Wizyty mogą odbywać się w formie teleporady.
Dla stałych pacjentów jest możliwość zamówienia e-recepty na przewlekle przyjmowane leki.← powrót do oferty