dr n. med. Monika Szychta

na zdjęciu dr n. med. Monika Szychta Specjalista pediatrii i alergologii

Od 2009 roku związana z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako starszy asystent. Szkolenie specjalizacyjne z alergologii odbyła w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
     W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność gastroenterologia. Temat rozprawy: „Porównanie skuteczności i tolerancji różnych metod przygotowania dzieci do badania endoskopowego dolnego odcinka przewodu pokarmowego - kolonoskopii”.
     Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD), Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH) i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP).
     Oprócz pracy klinicznej jest zaangażowana w rozwój naukowy. Swoją wiedzę nieustannie pogłębia poprzez czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych tematyce alergologii, gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. Jest autorem i współautorem oryginalnych prac naukowych, prac poglądowych, prac kazuistycznych, tłumaczenia rozdziału w monografii Harriet Lane Pediatria- podręcznik dla praktykujących pediatrów. W/w prace ukazały się w czasopismach: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka oraz Standardy Medyczne Pediatria.

Główne ukierunkowania kliniczne:


← powrót do listy specjalistów