Elektrostymulacja w dysfagii

Dlaczego elektrostymulacja? Poważne zaburzenia mowy i połykania w większości przypadków wynikają z osłabionej pracy mięśni twarzy, gardła, krtani i jamy ustnej oraz braku odpowiedniej kontroli neuromotorycznej.
W takich sytuacjach tradycyjna terapia logopedyczna może być mało skuteczna. Zastosowanie elektrostymulacji może w znaczący sposób zwiększyć efekty terapii. Pobudzanie mięśni za pośrednictwem prądu powoduje, że:

Sesje terapeutyczne

Urządzenie, z którego korzystamy w przychodni, daje szansę na precyzyjną aplikację elektrod. Sesja terapeutyczna rozpoczyna się od określenia miejsca, w którym zostaną przyklejone elektrody. Dzięki temu możemy ustalić przepływ prądu wzdłuż wybranych mięśni i nerwów czaszkowych, adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Parametry prądu również ustalane są indywidualnie. W ten sposób możliwe jest działanie na poziomie tylko sensorycznym lub sensoryczno-motorycznym. Stymulacja w wyniku obwodowego działania prądu odbierana jest przez układ nerwowy na każdym poziomie. To powoduje, że możemy w ten sposób oddziaływać również na korową reprezentację funkcji, w którą zaangażowane są pobudzane nerwy i mięśnie.

VitalStim VitalStimR Plus został stworzony w celu poprawy zdolności połykania, dzięki wykorzystaniu Elektrycznej Stymulacji Nerwowo-Mięśniowej (NMES). Oprócz pomocy w aktywacji i wzmacnianiu mięśni biorących udział w procesie połykania, VitalStim dostarcza również stymulacji czuciowej, która wraz z funkcjonalnym zadaniem przygotowanym przez terapeutę, ułatwia reorganizację obszarów kory mózgowej odpowiedzialnych za procesy połykania. Terapia przy użyciu VitalStim jest terapiąuzupełniającą i przeprowadzana jest równocześnie z ćwiczeniami połykania.

Dodatkową funkcją urządzenia jest elektromiografia powierzchowna (sEMG), która umożliwia obiektywną, jakościową ocenę aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym, co dodatkowo motywuje pacjenta podczas ćwiczeń.
Aby przeczytać raport nt. danych klinicznych dotyczących wyników terapii dysfagii przy pomocy VitalStim - proszę kliknąć tutaj: Evidence and Clinical Data (w jęz. ang.)

Zastosowanie w terapii dysfagii

Działanie elektrostymulacji w przypadku zaburzeń połykania (dysfagii) u osób dorosłych zostało dokładnie zbadane i udokumentowane pod względem skuteczności. Wśród osób dorosłych główne grupy pacjentów to:
Elektrostymulacja mięśni twarzy i połykania może być stosowana również w przypadku: W przebiegu powyższych chorób z czasem dochodzi do utraty określonych funkcji. Zastosowanie elektrostymulacji może opóźnić postęp choroby poprzez wzmocnienie siły mięśni twarzy, gardła, jamy ustnej i krtani, przeciwdziałając w ten sposób ich atrofii i poprawiając koordynacje połykania-oddychania.

Terapia dysfagii u dzieci

W przypadku dzieci działanie elektrostymulacji nie zostało tak szeroko opisane, jak to ma miejsce w przypadku dorosłych. Od dwóch lat prowadzę w ten sposób terapię w Klinice, w której pracuję na co dzień. W przygotowaniu do publikacji są prace potwierdzające skuteczność tego rodzaju terapii u dzieci w każdym wieku.
Pacjentami objętymi terapią były głównie dzieci karmione sondą nosowo-żołądkową lub przez gastrostomię odżywczą. Spektrum zaburzeń połykania było bardzo szerokie, ale udało się uzyskać takie efekty jak: Część pacjentów odzyskała możliwość karmienia doustnego, a część uzyskała możliwość lepszego kontrolowania śliny i wprowadzenia prób karmienia doustnego obok karmienia enteralnego. Dodatkowym efektem terapii (chociaż niezamierzonym, ale logicznym) była poprawa mimiki twarzy, wokalizacji, a w niektórych przypadkach również artykulacji.

dr n. społ. Ewa Winnicka, neurologopeda
→ więcej o mnie


← powrót do oferty