Nasi specjaliści

lek. med. Olga Gryniewicz-Kwiatkowska

lek. med. Olga Gryniewicz-Kwiatkowska

Specjalista pediatrii

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista w dziedzinie pediatrii. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

lek. med. Kinga Kapel

lek. med. Kinga Kapel

Pediatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii, którą odbywa w Oddziale Alergologii Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie.

mgr Katarzyna Kowalska

mgr Katarzyna Kowalska

Neurologopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych o kierunku: neurologopedia ogólna i dziecięca. Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie jako młodszy asystent neurologopeda.

mgr Katarzyna Kuriata

mgr Katarzyna Kuriata

Psycholog

Absolwentka pięcioletnich studiów z psychologii. Odbyła wiele praktyk i staży, ostatni w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

lek. med. Wojciech Kwiatkowski

lek. med. Wojciech Kwiatkowski

Chirurg dziecięcy
lek. med. Julita Latka-Grot

lek. med. Julita Latka-Grot

Specjalista neonatologii

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zawodowo związana z Kliniką Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka od 2004r.

dr n. med. Elżbieta Malinowska

dr n. med. Elżbieta Malinowska

Specjalista pediatrii

Ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi. Prywatną praktykę lekarską prowadzi od 1997 roku. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku; specjalizacja II stopnia w zakresie pediatrii. Zainteresowania poza medycyną: teatr, wycieczki rowerowe.

Katarzyna Małkiewicz

lek. Katarzyna Małkiewicz

Dermatolog

Absolwentka Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie piątego roku specjalizacji z zakresu dermatologii i wenerologii. Od początku specjalizacji pracuje w Oddziale Dermatologii Dziecięcej Międzyleskiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie, jedynego oddziału w Warszawie specjalizującego się w dermatologii dziecięcej.

lek. med. Edyta Michałkiewicz

lek. med. Edyta Michałkiewicz

Specjalista pediatrii, specjalista neurolog dziecięcy

Konsultuje pacjentów w zakresie neurologii dziecięcej.

lek. Joanna Michałowska

lek. Joanna Michałowska

Diagnosta USG

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Instytucie \"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka\" w Warszawie. Zainteresowania: ultrasonografia pediatryczna.

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht

Specjalista pediatrii, specjalista kardiolog dziecięcy

Absolwentka I Wydzialu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny); specjalizacje: II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologia dziecięca.

mgr Jolanta Paszczuk

mgr Jolanta Paszczuk

Doradca laktacyjny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pielęgniarka Pododdziału Leczenia i Rekonwalescencji Noworodka w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego, doradca laktacyjny. Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z maluszkami

mgr Elżbieta Piskrzyńska

mgr Elżbieta Piskrzyńska

Starsza położna

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Kielcach oraz Wydziału Pedagogiki Medycznej Akademii Świętokrzyskiej (ze specjalnością opieka paliatywna). Wieloletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami przewlekle i terminalnie chorymi

dr hab. n. med. Janusz Semeniuk

dr hab. n. med. Janusz Semeniuk

Specjalista chorób dzieci, gastroenterolog, pulmonolog

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z chorobą refluksową przełyku w populacji wieku rozwojowego i poszukiwianiu jej związków przyczynowych z nadwrażliwością/alergią pokarmową.

lek. med. Anna Siwonia

lek. med. Anna Siwonia

Specjalista pediatrii

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Chorób Metabolicznych, a następnie w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka.

lek. med. Wojciech Trzeciakowski

lek. med. Wojciech Trzeciakowski

Pediatra, specjalista neonatologii

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Już w trakcie studiów interesował się pediatrią i był członkiem koła naukowego.

dr n. społ. Ewa Winnicka

dr n. społ. Ewa Winnicka

Neurologopeda

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Posiada m.in. certyfikaty: Augmentation of Flow Exhalation (2006), NDT-Bobath (2008), NBAS by T.Brazelton (2008), Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements (2009), VitalStim Plus: Expert Training Course (2016).

dr n. med. Joanna Wójtowicz

dr n. med. Joanna Wójtowicz

Specjalista pediatrii

Uzyskała dyplomy lekarza i doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z wyróżnieniem. Specjalista w dziedzinie pediatrii; obecnie w trakcie specjalizacji z reumatologii w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego, w Instytucie przy ul. Spartańskiej w Warszawie.

mgr Marek Wrześniewski

mgr Marek Wrześniewski

Rehabilitant

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończone kursy: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, AFE terapia oddechowa noworodków, PNF podstawowy.

mgr Katarzyna Żmijewska

mgr Katarzyna Żmijewska

Dietetyczka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek Dietetyka. Duże doświadczenie w żywieniu chorych noworodków i niemowląt zdobyte podczas pracy w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.