Porady telemedyczne i recepturowe

Telemedycyna

W ramach Telemedycyny w przychodni Eskulapek w Warszawie możemy uzyskac Poradę Telemedyczną bez wychodzenia z domu Szanowni Państwo,
     w związku ze znaną sytuacją epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa uruchomiliśmy - obok stacjonarnego funkcjonowania obu naszych placówek - także Porady Telemedyczne poprzez telefon oraz komunikator Skype. Możliwe jest też udzielenie Porady Recepturowej on-line. Porada recepturowa dotyczy wyłącznie zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych.
#ZOSTANWDOMU
     W celu umówienia się na Poradę Telemedyczną lub Poradę Recepturową prosimy najpierw o zadzwonienie na Recepcję, a następnie — po ustaleniu szczegółów — kliknięcie w jeden z dwóch poniższych obrazków (z logo serwisu Przelewy24) odpowiadający danej poradzie, aby dokonać płatności. Link ten przenosi Państwa na stronę serwisu Przelewy24, za pośrednictwem którego mogą Państwo wybrać swój bank i dokonać przelewu on-line. W momencie, gdy w naszym systemie pojawi się informacja zwrotna z serwisu Przelewy24 o udanej transakcji (zwykle nie dłużej niż parę minut), Recepcja skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia terminu Porady Telemedycznej lub Porady Recepturowej.

Porada Telemedyczna
W celu dokonania płatności za Poradę Telemedyczną prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24.
e-Recepta
W celu dokonania płatności za Poradę Recepturową prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych (w tym: recepturowych) zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24.
Regulamin Porad Telemedycznych

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów z porad telemedycznych (w tym: recepturowych) świadczonych przez Przychodnię Eskulapek.

§ 1
1.1. Przychodnia Eskulapek (dalej: Przychodnia) prowadzona jest przez spółkę o firmie ESKULAPEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. st. Warszawie (dalej: ESKULAPEK). Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696341. Spółce nadano numery: REGON 368343982 oraz NIP 5213795411.
1.2. Dane teleadresowe Przychodni są następujące:
ul. Grupy AK „Północ” 4 /U20
00-713 Warszawa
tel. (22) 254 2222
adres strony internetowej (dalej: Portal): www.eskulapek.pl
adres poczty elektronicznej: rejestracja_mokotow@eskulapek.pl
1.3. Termin Porady Telemedyczne oznacza dalej porady medyczne (w tym: recepturowe) udzielane przez lekarzy Przychodni za pośrednictwem telefonu, komunikatorów internetowych oraz innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
1.4. Aby skorzystać z Porady Telemedycznej należy zapoznać się i zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.5. W imieniu osoby niepełnoletniej z Porady Telemedycznej dotyczącej jej stanu zdrowia korzysta jej opiekun prawny (dalej: Opiekun).
1.6. W przypadku osoby pełnoletniej z Porady Telemedycznej korzysta sam Pacjent.

§ 2
2.1. Porada Telemedyczna w formie rozmowy telefonicznej jest udzielana pod numerem 720 254 254 lub jako telefon zwrotny od lekarza Przychodni; w obu przypadkach po uprzednim zarejestrowaniu się w recepcji Przychodni pod numerem (22) 254 22 22.
2.2. Porada Telemedyczna w formie połączenie wideofonicznego poprzez komunikator Skype jest realizowana poprzez konto o nazwie wyświetlanej Skype'a Przychodnia Eskulapek Warszawa. Połączenia przychodzące są odbierane wyłącznie po uprzedniej rejestracji w recepcji Przychodni pod numerem (22) 254 22 22.
2.3. W celu skorzystania z Porady Telemedycznej należy:
a) zadzwonić do Przychodni pod numer (22) 254 22 22 i uzgodnić rodzaj i termin Porady
b) poprzez link podany w Portalu opłacić Poradę
2.4. Po otrzymaniu z systemu płatności on-line potwierdzenia o Państwa wpłacie rejestracja Przychodni kontaktuje się z Państwem i potwierdza termin Porady.
2.5. Czas trwania Porady Telemedycznej to maksymalnie 20 minut; w przypadku porady recepturowej wynosi on 10 minut. Po upływie tego czasu lekarz może poprosić o rozłączenie, gdyż w kolejce może oczekiwać następna zarejestrowana osoba.

§3
3.1. Podczas Porady Telemedycznej lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od Opiekuna lub Pacjenta danych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL pacjenta.
3.2. W ramach Porady Telemedycznej lekarz może:
a) udzielić porady medycznej i w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę,
b) zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej Przychodni,
c) udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
3.3. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz może w trakcie Porady Telemedycznej zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty w Przychodni, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

§ 4
4.1 Aktualny cennik usług znajduje się w Portalu pod adresem: https://www.eskulapek.pl/cennik.html
Mogą Państwo go otworzyć klikając bezpośrednio tutaj Cennik usług medycznych

4.2. Płatność za Poradę Telemedyczną dokonywana jest online na konto Spółki poprzez link zamieszczony w naszym Portalu. Obsługa płatności prowadzona jest przez zewnętrzny serwis Przelewy24 wykorzystujący portal https://www.przelewy24.pl/ na podstawie umowy zawartej między ESKULAPKIEM a spółką PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935.
4.3. Płacący za Poradę Telemedyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§ 5
5.1. ESKULAPEK ani Przychodnia nie ponoszą odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Opiekuna lub Pacjenta podczas Porady Telemedycznej.

---------Regulamin Porad Telemedycznych z dnia 16 listopada 2020 roku--------------