Porady telemedyczne i recepturowe

W ramach Telemedycyny w przychodni Eskulapek w Warszawie możemy uzyskac Poradę Telemedyczną bez wychodzenia z domu Szanowni Państwo,
     od czasu znanej sytuacji epidemiologicznej wywołanej pandemią koronawirusa w dalszym ciągu obok stacjonarnego funkcjonowania obu naszych placówek udzielamy Porad Telemedycznych poprzez telefon oraz komunikator Skype.
     Możliwe jest też udzielenie Porady Recepturowej on-line. Porada recepturowa dotyczy wyłącznie zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych. Ponadto, realizując rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 lipca 2023 r. (*), którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe (w tym nasenne) bez badania pacjenta, nie wystawiamy e-recept na takie środki.
     W celu umówienia się na Poradę Telemedyczną lub Poradę Recepturową prosimy najpierw o kontakt telefoniczny z Recepcją placówki, którą Państwo chcą wybrać, a następnie — po ustaleniu szczegółów (w tym daty i godziny Porady) — kliknięcie w jeden z poniższych obrazków (z logo serwisu Przelewy24) odpowiadający danej placówce i poradzie, aby dokonać płatności. Link ten przenosi Państwa na stronę serwisu Przelewy24, za pośrednictwem którego mogą Państwo wybrać swój bank i dokonać przelewu on-line. W momencie, gdy w naszym systemie pojawi się informacja zwrotna z serwisu Przelewy24 o udanej transakcji (zwykle nie dłużej niż parę minut), Recepcja danej placówki skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia terminu Porady Telemedycznej lub Porady Recepturowej.

Przychodnia ESKULAPEK, Mokotów


Gabinet „Eskulapek”, Wilanów(*) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, Dz.U. 2023 poz. 1368

Telemedycyna w Przychodni na Mokotowie

Porada Telemedyczna
W celu dokonania płatności za Poradę Telemedyczną prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych w Przychodni Eskulapek na Mokotowie zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24. Przed dokonaniem zakupu mogą się Państwo zapoznać z naszą ⇒ Polityką Prywatności.


e-Recepta
W celu dokonania płatności za Poradę Recepturową prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych (w tym: recepturowych) w Przychodni Eskulapek na Mokotowie zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24. Przed dokonaniem zakupu mogą się Państwo zapoznać z naszą ⇒ Polityką Prywatności.
Regulamin Porad Telemedycznych w Przychodni Eskulapek na Mokotowie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów z porad telemedycznych (w tym: recepturowych) świadczonych przez Przychodnię Eskulapek.

§ 1
Ustalenia wstępne.

1.1. Przychodnia Eskulapek (dalej: Przychodnia) prowadzona jest przez spółkę o firmie ESKULAPEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. st. Warszawie (dalej: ESKULAPEK). Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696341. Spółce nadano numery: REGON 368343982 oraz NIP 5213795411.
1.2. Dane teleadresowe Przychodni są następujące:
ul. Grupy AK „Północ” 4 /U20
00-713 Warszawa
tel. 22 254 2222
adres strony internetowej (dalej: Portal) www.eskulapek.pl
adres poczty elektronicznej (dalej: Adres Elektroniczny Rejestracji): rejestracja_mokotow@eskulapek.pl
1.3. Termin Porady Telemedyczne oznacza dalej porady medyczne (w tym: recepturowe) udzielane przez lekarzy Przychodni za pośrednictwem telefonu, komunikatorów internetowych oraz innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
1.4. Aby skorzystać z Porady Telemedycznej należy zapoznać się i zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.5. W imieniu osoby niepełnoletniej z Porady Telemedycznej dotyczącej jej stanu zdrowia korzysta jej opiekun prawny (dalej: Opiekun).
1.6. W przypadku osoby pełnoletniej z Porady Telemedycznej korzysta sam Pacjent.
1.7. Pod terminem Użytkownik rozumiana jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę (dalej: Umowa) za pośrednictwem Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o uzyskanie Porady Telemedycznej.

§ 2
Realizacja Porady Telemedycznej.

2.1. Porada Telemedyczna w formie rozmowy telefonicznej jest udzielana pod numerem 720 254 254 lub jako telefon zwrotny od lekarza Przychodni; w obu przypadkach po uprzednim zarejestrowaniu się w recepcji Przychodni pod numerem (22) 254 22 22.
2.2. Porada Telemedyczna w formie połączenie wideofonicznego poprzez komunikator Skype jest realizowana poprzez konto o nazwie wyświetlanej Skype'a Przychodnia Eskulapek Warszawa. Połączenia przychodzące są odbierane wyłącznie po uprzedniej rejestracji w recepcji Przychodni pod numerem (22) 254 22 22.
2.3. W celu skorzystania z Porady Telemedycznej należy:
a) zadzwonić do Przychodni pod numer (22) 254 22 22 i uzgodnić rodzaj i termin Porady
b) poprzez link podany w Portalu opłacić Poradę
2.4. Po otrzymaniu z systemu płatności on-line potwierdzenia o Państwa wpłacie rejestracja Przychodni kontaktuje się z Państwem i potwierdza termin Porady.
2.5. Czas trwania Porady Telemedycznej to maksymalnie 20 minut; w przypadku porady recepturowej wynosi on 10 minut. Po upływie tego czasu lekarz może poprosić o rozłączenie, gdyż w kolejce może oczekiwać następna zarejestrowana osoba.

§ 3
Zawarcie i odstąpienie od umowy. Składanie reklamacji.

3.1. Aby zawrzeć Umowę on-line należy opłacić zakup wybranej Porady Telemedycznej poprzez link podany w Portalu.
3.2. Zawierając Umowę w sposób opisany w p. 3.1 Użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.3. Użytownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy do chwili potwierdzenia przez Recepcję terminu Porady (por. p.2.4. Regulaminu). Ze względu na zarezerwowany czas pracy lekarza Przychodni nie ma potem możliwości odstąpienia od umowy.
3.4. Fakt odstąpienia od Umowy należy zgłosić emailowo na Adres Elektroniczny Rejestracji.
3.5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni na konto Użytkownika, z którego opłacono zakup dokonany poprzez Portal.
3.6. Reklamacje mogą być zgłaszane drogą emailową na Adres Elektroniczny Rejestracji. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej, a na pewno nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 4
Przebieg Porady Telemedycznej.

4.1. Podczas Porady Telemedycznej lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od Użytkownika danych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL pacjenta.
4.2. W ramach Porady Telemedycznej lekarz może:
a) udzielić porady medycznej i w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę,
b) zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej Przychodni,
c) udzielić informacji na temat przyjmowanych przez Pacjenta leków,
4.3. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz może w trakcie Porady Telemedycznej zdecydować o konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty w Przychodni, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

§ 5
Cennik i płatności

5.1 Aktualny cennik usług znajduje się w Portalu pod adresem: https://www.eskulapek.pl/cennik.html
Mogą Państwo go otworzyć klikając bezpośrednio tutaj → Cennik usług medycznych
5.2. Płatność za Poradę Telemedyczną dokonywana jest online na konto ESKUALPKA poprzez link zamieszczony w naszym Portalu. Obsługa płatności prowadzona jest przez zewnętrzny serwis Przelewy24 wykorzystujący portal https://www.przelewy24.pl/ na podstawie umowy zawartej między ESKULAPKIEM a spółką PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) informujemy, że:
6.1. Administratorem danych osobowych jest ESKULAPEK (zob. § 1).
6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji Umowy zawartej przez Użytkownika z ESKULAPKIEM na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie danych niezbędnych do realizacji Umowy.
6.3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Umowa, gdzie podane dane są niepełne lub nieprawidłowe (np. nieistniejący e-mail lub telefon) mogą nie zostać zrealizowane.
6.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.6. W czasie przeglądania zawartości Portalu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści, etc. Samo przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
6.7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszym Portalu lub zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników strony.
6.8. Pliki cookies
ESKULAPEK może wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Portalem) podczas przeglądania Strony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Portalem z urządzenia, na którym zostały zapisane.
Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony oraz badanie ruchu Użytkowników w ramach Portalu. Eskulapek w Portalu może wykorzystywac pliki cookies Google Ads. Google Ads wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem Google Ads.

---------Regulamin Porad Telemedycznych w Przychodni Eskulapek na Mokotowie z dnia 2 stycznia 2023 roku--------------

Telemedycyna w Gabinecie "Eskulapek" w Wilanowie

Porada Telemedyczna
W celu dokonania płatności za Poradę Telemedyczną prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych w Gabinecie "Eskulapek" w Wilanowie zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24. Przed dokonaniem zakupu mogą się Państwo zapoznać z naszą ⇒ Polityką Prywatności.


e-Recepta
W celu dokonania płatności za Poradę Recepturową prosimy o kliknięcie w poniższy obrazek:

     Zwracamy uwagę, że poprzez kliknięcie w obrazek akceptują Państwo Regulamin Porad Telemedycznych (w tym: recepturowych) w Gabinecie "Eskulapek" w Wilanowie zamieszczony poniżej i przyjmują do wiadomości, że transakcja płatnicza jest w całości realizowana poza naszym Portalem przez zewnętrzny serwis Przelewy24. Przed dokonaniem zakupu mogą się Państwo zapoznać z naszą ⇒ Polityką Prywatności.
Regulamin Porad Telemedycznych w Gabinecie "Eskulapek" w Wilanowie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Pacjentów z porad telemedycznych (w tym: recepturowych) świadczonych przez Gabinet "Eskulapek".

§ 1
Ustalenia wstępne.

1.1. Termin Gabinet oznacza dalej Gabinet Pediatryczny "Eskulapek", Elżbieta Malinowska (dalej: ESKULAPEK). REGON: 050545930, NIP: 5422226338.
1.2. Dane teleadresowe Gabinetu są następujące:
ul. Sarmacka 1 b, lok.21
02-972 Warszawa
tel. 22 375 85 27
adres strony internetowej (dalej: Portal) www.eskulapek.pl
adres poczty elektronicznej (dalej: Adres Elektroniczny Rejestracji): rejestracja_wilanow@eskulapek.pl
1.3. Termin Porady Telemedyczne oznacza dalej porady medyczne (w tym: recepturowe) udzielane przez lekarzy Przychodni za pośrednictwem telefonu, komunikatorów internetowych oraz innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
1.4. Aby skorzystać z Porady Telemedycznej należy zapoznać się i zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.5. W imieniu osoby niepełnoletniej z Porady Telemedycznej dotyczącej jej stanu zdrowia korzysta jej opiekun prawny (dalej: Opiekun).
1.6. W przypadku osoby pełnoletniej z Porady Telemedycznej korzysta sam Pacjent.
1.7. Pod terminem Użytkownik rozumiana jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę (dalej: Umowa) za pośrednictwem Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, o uzyskanie Porady Telemedycznej.

§ 2
Realizacja Porady Telemedycznej.

2.1. Porada Telemedyczna w formie rozmowy telefonicznej jest udzielana pod numerem 69 375 85 27 lub jako telefon zwrotny od lekarza Gabinetu; w obu przypadkach po uprzednim zarejestrowaniu się w recepcji Gabinetu pod numerem 22 375 85 27
2.2. Porada Telemedyczna w formie połączenie wideofonicznego poprzez komunikator Skype jest realizowana poprzez konto o nazwie wyświetlanej Skype'a Przychodnia Eskulapek Warszawa. Połączenia przychodzące są odbierane wyłącznie po uprzedniej rejestracji w recepcji Gabinetu pod numerem 69 375 85 27.
2.3. W celu skorzystania z Porady Telemedycznej należy:
a) zadzwonić do Gabinetu pod numer 22 375 85 27 i uzgodnić rodzaj i termin Porady
b) poprzez link podany w Portalu opłacić Poradę
2.4. Po otrzymaniu z systemu płatności on-line potwierdzenia o Państwa wpłacie rejestracja Gabinetu kontaktuje się z Państwem i potwierdza termin Porady.
2.5. Czas trwania Porady Telemedycznej to maksymalnie 20 minut; w przypadku porady recepturowej wynosi on 10 minut. Po upływie tego czasu lekarz może poprosić o rozłączenie, gdyż w kolejce może oczekiwać następna zarejestrowana osoba.

§ 3
Zawarcie i odstąpienie od umowy. Składanie reklamacji.

3.1. Aby zawrzeć Umowę on-line należy opłacić zakup wybranej Porady Telemedycznej poprzez link podany w Portalu.
3.2. Zawierając Umowę w sposób opisany w p. 3.1 Użytkownik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.3. Użytownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy do chwili potwierdzenia przez Recepcję terminu Porady (por. p.2.4. Regulaminu). Ze względu na zarezerwowany czas pracy lekarza Gabinetu nie ma potem możliwości odstąpienia od umowy.
3.4. Fakt odstąpienia od Umowy należy zgłosić emailowo na Adres Elektroniczny Rejestracji.
3.5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni na konto Użytkownika, z którego opłacono zakup dokonany poprzez Portal.
3.6. Reklamacje mogą być zgłaszane drogą emailową na Adres Elektroniczny Rejestracji. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej, a na pewno nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 4
Przebieg Porady Telemedycznej.

4.1. Podczas Porady Telemedycznej lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie otrzymanych od Użytkownika danych: imienia i nazwiska oraz numeru PESEL pacjenta.
4.2. W ramach Porady Telemedycznej lekarz może:
a) udzielić porady medycznej i w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę,
b) zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej Gabinetu,
c) udzielić informacji na temat przyjmowanych przez Pacjenta leków,
4.3. Jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz może w trakcie Porady Telemedycznej zdecydować o konieczności odbycia przez Pacjenta wizyty w Gabinecie, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

§ 5
Cennik i płatności

5.1 Aktualny cennik usług znajduje się w Portalu pod adresem: https://www.eskulapek.pl/cennik.html
Mogą Państwo go otworzyć klikając bezpośrednio tutaj → Cennik usług medycznych
5.2. Płatność za Poradę Telemedyczną dokonywana jest online na konto ESKUALPKA poprzez link zamieszczony w naszym Portalu. Obsługa płatności prowadzona jest przez zewnętrzny serwis Przelewy24 wykorzystujący portal https://www.przelewy24.pl/ na podstawie umowy zawartej między ESKULAPKIEM a spółką PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) informujemy, że:
6.1. Administratorem danych osobowych jest ESKULAPEK (zob. § 1).
6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji Umowy zawartej przez Użytkownika z ESKULAPKIEM na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie danych niezbędnych do realizacji Umowy.
6.3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Umowa, gdzie podane dane są niepełne lub nieprawidłowe (np. nieistniejący e-mail lub telefon) mogą nie zostać zrealizowane.
6.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.6. W czasie przeglądania zawartości Portalu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści, etc. Samo przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
6.7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszym Portalu lub zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników strony.
6.8. Pliki cookies
ESKULAPEK może wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Portalem) podczas przeglądania Strony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Portalem z urządzenia, na którym zostały zapisane.
Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Portalu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony oraz badanie ruchu Użytkowników w ramach Portalu. Eskulapek w Portalu może wykorzystywac pliki cookies Google Ads. Google Ads wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem Google Ads.

---------Regulamin Porad Telemedycznych w Gabinecie "Eskulapek" w Wilanowie z dnia 2 stycznia 2023 roku--------------