Gabinet Uśmiechu

Przychodnie pediatryczne ESKULAPEK

Serdecznie zapraszamy do naszych dwu placówek specjalistycznej opieki medycznej nad dziećmi w Warszawie: Przychodni Pediatrycznej ESKULAPEK na Mokotowie oraz Gabinetu Pediatrycznego „Eskulapek” w Wilanowie.
Obie placówki dedykowane są dzieciom od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy pomoc lekarzy wielu specjalności dziecięcych z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i ambulatoryjnym.

Więcej o nas w klipie filmowym – tutaj.

Co nowego w przychodniach i w pediatrii

Sezon zachorowań na grypę

Nadeszła jesień a wraz z nią nadchodzi okres licznych infekcji - głównie wirusowych. Jedną z najpowszechniejszych i jednocześnie najpoważniejszych jest grypa. Przed dwoma laty na grypę zachorowało w Polsce około 5,5 mln osób - proszę zob. wykres na stronie Państwowego Zakładu Higieny
→ Liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2017/18
W ostatnim sezonie 2018/2019 u 1,9 mln dzieci w wieku do 14 roku życia w Polsce podejrzewano lub rozpoznano grypę.

     Zachorowanie na grypę może u osób z silnym układem odpornościowym spowodować objawy przeziębienia z często towarzyszącymi bólami mięśniowymi całego ciała. U osób ze słabszym systemem immunologicznym - a takimi są dzieci, szczególnie poniżej 3 roku życia, oraz osoby starsze - może spowodować ciężkie zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego oraz ciężkie powikłania neurologiczne. Dzieci nie tylko są szczególnie podatne na zakażenie wirusem grypy, ale same stanowią rezerwuar dla tego wirusa. Wg Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego zaszczepienie nawet tylko co piątego dziecka mogłoby zaowocować zmniejszeniem o połowę liczby zachorowań w pozostałej części społeczeństwa. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przeciwko grypie są szczepienia – nawet, jeśli nie dają stuprocentowej gwarancji uniknięcia zachorowania; ich skuteczność na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat kształtuje się na poziomie 40% – 70%.

     Aktualnie na rynku polskim dysponujemy 3 szczepionkami czterowalentnymi, tj zawierającymi antygeny 2 wirusów typu A (typ A-H1N1 oraz typ A-H3N2) oraz 2 typu B. Są to:

 • Vaxigrip Tetra – szczepionka typu "split" – zawiera inaktywowane cząsteczki wirusa; zarejestrowana dla dzieci już od 6 miesiąca życia i dla kobiet w ciąży
 • Influvac Tetra – szczepionka typu "subuni" – zawiera powierzchniowe białka wirusa; zarejestrowana dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla kobiet w ciąży.
 • Fluenz Tetra – szczepionka donosowa w postaci areozolu zawierająca żywe, atenuowane wirusy, które namnażają się przy temperaturze do 25 °C, tzw. "cold adapted". Jest zarejestrowana dla dzieci powyżej 2 roku życia, z wyłączeniem dzieci z astmą, zespołem świszczącego oddechu bądź zapaleniem zatok.
 • Zdjęcia z festynu "Czerwcówka pod Kopcem"

  Nasza przychodnia podczas niedzielnego festynu sąsiedzkiego na Siekierkach w dzielnicy Mokotów    Chociaż właśne zaczęła się jesień, to u nas - wspomnienie lata. W zakładce "Galeria" zamieściliśmy zdjęcia Państwa Pociech podczas wizyty w naszym polowym szpitalu misia Eskulapka. Byliśmy razem na festynie sąsiedzkim na Siekierkach "Czerwcówka pod Kopcem '2019". Do zobaczenia w tym samym miejscu w przyszłym roku. A cały czas jesteśmy obok - przy ul. Grupy AK "Północ" 4. Zapraszamy.
     Przypominamy też, że w sieci można odbyć wirtualny spacer po naszej przychodni. ⇒Tak wygląda nasza przychodnia na Mokotowie wewnątrz.

  Dyżury pediatryczne w niedziele

  Niedzielne dyżury pediatry w Przychodni ESKULAPEK na Mokotowie w Warszawie We wrześniu, jak co roku, wracamy do naszego stałego rytmu pracy;
  w Przychodni na Mokotowie (ul. Grupy AK "Północ" 4) pełnimy dyżur pediatryczny także w niedziele - w godzinach od 9 do 14.
  Zapraszamy.

  VI Czerwcówka pod Kopcem

  "czerwcówka" - bo już jutro, 9 czerwca 2019 r., w godzinach od 15.00 do 18.00

  "pod Kopcem" - bo na Siekierkach, w pobliżu Kopca Powstania Warszawskiego, na boisku przy ul. Grupy AK "Północ"

  Wszystkich naszych Pacjentów i ich Rodziców zapraszamy na piknik sąsiedzki na Siekierkach, organizowany przez Fundację "Bo Warto" i Gazetę Siekierkowską.
  Też tam będziemy - spotkamy się w szpitalu pluszowego Misia Eskulapka.

  Do zobaczenia ! Plakat zapraszjący do udziału w pikiniku sąsiedzkim na Siekierkach

  Kursy pierwszej pomocy

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców naszych małych Pacjentów, wprowadziliśmy do naszej oferty szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
       Pierwsza pomoc ma kluczowe znaczenie podczas nagłych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Bardzo często to pierwsze minuty decydują o dalszych losach osób poszkodowanych. Szybko rozpoczęte działania znacznie zwiększają szanse chorego na przeżycie. To właśnie świadkowie zdarzenia są kluczowym elementem tzw. łańcucha przeżycia; dlatego tak duże znaczenie mają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
  Ludzie uczący się jak uratować życie krztuszącemu się dziecku siedzą razem 
i obserwują instruktora podczas kursu pierwszej pomocy      W stanie nagłego zagrożenia życia może znaleźć się zarówno osoba dorosła jak i dziecko czy niemowlę; stąd w trakcie treningu uwzględniamy wszystkie te sytuacje. Szkolenie przez nas proponowane pomoże Państwu nabrać pewności w sytuacjach, w których na ogół towarzyszy nam strach i zdenerwowanie. Dzięki umiejętnościom nabytym w trakcie szkolenia wzrasta bezpieczeństwo Państwa bliskich w domu, ale także innych osób w każdym miejscu, w którym możecie się Państwo znaleźć - na ulicy czy miejscu pracy.
       Zajęcia zostały podzielone na moduły w zależności od wieku poszkodowanego oraz występujących zdarzeń niepożądanych. Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych, z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym należą: zadławienia, zachłyśnięcia, oparzenia, drgawki, drgawki będące wynikiem wysokiej temperatury, rany, krwawienia, urazy kości, utrata przytomności oraz zatrzymanie krążenia.      Instruktorzy szczegółowo omówią postępowanie w danym przypadku, jak również przećwiczą z Państwem na fantomach zabiegi z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Moduł przeznaczony dla rodziców dzieci do 1 roku życia jest uzupełniony o informacje z zakresu pielęgnacji noworodka.
       Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy Przychodnia Pediatryczna ESKULAPEK prowadzi we współpracy z instruktorami firmy MedykPoż. Zajęcia prowadzone są w grupach 4 – 6 osobowych. Informacje o najbliższych dostępnych terminach mogą Państwo uzyskać poprzez naszą recepcję tel. (22) 254 22 22.

  2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

  (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) #swiatowydzienautyzmu #autism #autismawareness

  Wydaje się że słowo AUTYZM słyszy się obecnie bardzo często; bywa wręcz nadużywane. Autyzm NIE jest chorobą. Jest to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych.
  Dziecko cierpiące na autyzm często charakteryzuje się brakiem kontaktu z rówieśnikami      Dzieci dotknięte autyzmem żyją wśród nas. Autyzm może współistnieć z obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego, ale nie jest to regułą a może być rownież "wręcz przeciwnie". Uważa się, że na zespół Aspergera (lżejszą formę całościowych zaburzeń rozwoju przebiegająca bez upośledzenia umysłowego, która przez niektórych uznawana jest za łagodną odmianę autyzmu a przez innych za oddzielne zaburzenie) cierpiało lub cierpi wiele wybitnych osób. Byli wśród nich m.in. Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Amadeusz Mozart, Isaac Newton i Andy Warhol.
       Z okazji Dnia Autyzmu warto wspomnieć równie o zespole sawanta (dosł. uczony głupiec, fr. savant idiot; obecnie pojęcie to ze względu na m. in. niewłaściwe skojarzenia, jest rzadko stosowane), kiedy to osoba z całościowymi zaburzeniami rozwoju posiada genialne uzdolnienia w jednej dziedzinie (np. wybitna pamięć, zdolności matematyczne lub muzyczne). Zespół sawanta występuje u co dziesiątej osoby z autyzmem i u jednej na 1400 - 2000 osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego i upośledzeniem umysłowym; jednocześnie około połowa osób z zespołem sawanta to osoby autystyczne.
       Autyzm rozpoznaje się na podstawie dość krótkiej listy objawów widocznych w zachowaniu danej osoby, ale prawidłowa diagnostyka autyzmu wymaga jednak całościowej oceny przez neurologa, pediatrę i psychologa. Wczesne wykrycie zaburzeń, szybko rozpoczęta terapia oraz pomoc rodzinie dziecka cierpiącego na autyzm jest niezwykle ważna dla dalszego funkcjonowania dziecka i może zasadniczo zmienić jego życiowe szanse.

  Kriochirurgia dermatologiczna

  Rozpoczęła się już kalendarzowa wiosna, a po niej szybko przychodzi lato. Przyjrzyjmy się swojej skórze i skórze naszych dzieci, aby sprawdzić, czy - przed kolejną ekspozycją na duże nasłonecznienie - nie powinniśmy zadbać o niektóre zmiany już się na niej znajdujące.
       Za pomocą kriochirurgii możemy usuwać: zmiany wirusowe na skórze, potocznie nazywane brodawkami, ogniska nadmiernej keratozy (tzn. rogowacenia posłonecznego), znamiona barwinkowe, a nawet niektóre nowotwory skóry.
       Zapraszamy na konsultacje dermatologiczne zarówno dzieci jak i dorosłych. Poza kriochirurgią oferujemy również możliwość tradycyjnego chirurgicznego wycięcia zmian w znieczuleniu miejscowym i badania histopatologicznego pobranego materiału.


  Nasza oferta pediatryczna