Badania USG (dzieci i dorośli)

Przygotowanie pacjenta

Nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie pacjenta do badania USG. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Nawet w przypadku USG jamy brzusznej niemowlęta i małe dzieci nie muszą mieć dłuższej przerwy w spożywaniu posiłków.
     Jedynie dla lepszej oceny nerek i pęcherza moczowego wskazane jest obfite napojenie dziecka bezpośrednio przed badaniem: małe niemowlęta - jedną porcją mieszanki, starsze dzieci - przynajmniej 250-500 ml płynu.

Rezerwacja wizyty on-line

Na badanie USG w obu naszych placówkach mogą Państwo umówić się telefonicznie albo zapisać bezpośrednio wybierając termin poniżej.
⇒ Rezerwacja wizyty w Przychodni Eskulapek na Mokotowie
⇒ Rezerwacja wizyty w Gabinecie Eskulapek w Wilanowie
Aktualny cennik: → cennik badań USG

ultrasonografia USG


Przychodnia ESKULAPEK, Mokotów
Gabinet „Eskulapek”, WilanówBezpieczeństwo badań USG

     Kolejne generacje aparatów ultrasonograficznych pozwalają na coraz dokładniejsze badanie do niedawna niedostępnych struktur przy użyciu coraz mniejszej energii wiązki ultradźwięków.
     Konstrukcja specjalistycznych głowic pozwala wykluczyć negatywne skutki biologiczne. Nie wszystko jeszcze wiemy o wpływie ultradźwięków na metabolizm w odległej perspektywie czasowej, ale w literaturze światowej panuje konsensus, co do braku dowodów na szkodliwy wpływ badań USG.Pomimo tego należy racjonalnie podchodzić do diagnostyki USG i nie ulegać "modzie" na konieczność jej wykonania, gdy nie ma po temu wskazań medycznych. Sam czas badania również powinien być minimalizowany.
     Nie należy też zapominać, że diagnostyka ultasonograficzna jest narzędziem pomocniczym i otrzymane wyniki lekarz zawsze interpretuje w łączności z oceną stanu klicznego.

← powrót do oferty
<